က်ေနာ္ရို႕ အေၾကာင္း

က်ေနာ္ရို႕က
 က်ေနာ္ ရို႕ က ေျမပံုက လူငယ္ေခ်တိ ျဖစ္ပါေယ….
…..
Blog
က်ေနာ္ ရို႕ ျပည္တြင္း မွာဟိေယ လူငယ္ေခ်တိ နန္႕ ျပည္ပမွာ ဟိေယ လူငယ္ေခ်တိ ေပါင္းပီးေက ေရးကတ္ေတ  Blog ေခ် တစ္ခုျဖစ္ပါေယ 
…….
ရည္ရြယ္ပါေယ 
               ေဒဘေလာ့ေခ် က ေျမပံုျမိဳ႕နယ္ နဲ႕ ပတ္သက္ေတ သတင္းတိ ဓေလ့စရိုက္ေခ်တိ နန္႔  ရသမ်ွ   ဗဟုသုတ   နန္႔  ရထားသမွ်   andorid apk  တိကို အြန္လိုင္းထက္က ရခိုင္သူ ရခိုင္သား တိ သိစီဖို႕ 
နန္႕ ေျမပံုျမိဳ႕နယ္ မီဒီယာပိုင္း ႏွင့္ ပတ္သက္လာေက တစ္တပ္တစ္အားပါ၀င္ 
ကူညီႏိုင္ဖုိ႕အတြက္ရည္ရြယ္ပါေယ…..
…..
သတင္းပီးခ်င္ေက
သတင္းတိပီးပို႕ခ်င္ေက  ေအမွာက ပီးပို႕ႏိုင္ပါေယ ….။

လာေရာက္လည္ပတ္ေတလူတိ က်န္းမာခ်မ္းသာပါစီ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s