ေျမပံုျမိဳ႕တြင္ျမိဳ႕ ေနလူထု မ်ားအတြင္းမေက် နပ္မူျဖစ္ပြား

                   ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမပံုျမိဳ႕  တြင္ ဘဂၤလီမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ရခိုင္မ်ား အဓိကရုဏ္း ျဖစ္ပြားပီး ေနာက္တြင္ ေျမပံုလူထုက က INGO မ်ားအား လက္မခံလုိေသာ ဆႏ ၱရိွပါေသာ္ လည္း အာဏာပုိိင္မ်ား က လက္ခံထားေသာေၾကာင့္ ျမိဳ႕ေနလူထုမွာ မေက်မနပ္ျဖစ္ လွ်က္ ရိွၾကသည္..

                    ယခုတြင္ ျမိဳ႕နယ္အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ အဖြဲ႕ နွင့္ ျမိဳ႕မ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ မ်ားကလည္း ေအာက္ေဖာ္ျပ ပါ ေၾကာညာခ်က္အားထုတ္ျပန္လွ်က္ရိွသည္….

                  သို႕ပါေသာ္လည္း  အာဏာပုိင္မ်ား ႏွင့္ UNHCR ပူးေပါင္းကာ ဘဂၤလီမ်ားအား အေျခခ် ေနထိုင္ရန္ ျပဳလုပ္လွ်က္ ရိွေနပါ ေသးသည္..           
                                             .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s