ေဖ့ဘုတ္ထက္ေပၚမွာ မခင္သန္းစံ ေရးတဲ႕post ေလးပါ

မြတ္ဆလင္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကမြတ္ဆလင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ မုဒိန္းက်င့္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ဘယ္ဘာသာ၀င္ကဘယ္ဘာသာ၀င္ကုိ အဲဒီလုိအတင္းအဓမၼကာမယူတာပ လာေျပာရင္ေတာင္တရားသူႀကီးကုိ အရူးလုပ္တာနဲ႕ မတူဘူးလား။ ဥပေဒက တရားသူႀကီးကုိအပ္ႏွံထားတဲ့ ယုံၾကည္စြာႏွင္း အပ္ထားမႈကုိဘယ္ေနရာသြားထားေတာ့မွာလဲ။ အမ်ိဳးသမီးေတြရွက္လုိ႕၊လူသိမွာစုိးလုိ႕လင္ ပုိင္းအရက်ဴးလြန္ခံရတာကုိဖြင့္မေျပာရဲပဲ ပန္းေကာင္းအညြန္႕က်ိဳးခဲ့ရတာ ဘယ္ေလာက္မ်ားရွိ ေနၿပီလဲ။ ဆရာေယာင္ေယာင္၊ရပ္/ေက်းေယာင္ေယာင္နဲ႕ ဒီလုိအက်င့္ဆုိးသြမ္းတဲ့ လူမ်ိဳးေတြကုိဥပေဒကခြင့္ လႊတ္ေပးခဲ့ရင္ ျမန္မာလူ႕အဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ ဟန္ခ်က္ဟာ အက်င့္မေကာင္းတဲ့ေယာက်္ား အခ်ိဳ႕ဘက္ကုိတစ္ ဘက္သက္ေရာက္သြာပါလိမ့္မယ္။ကုိယ္ႀကိဳက္တဲ့ မိန္းကေလးရဲ့ကာမကုိရတဲ့နည္းနဲ႕ယူ၊ လူသူမသိရင္လည္းလုိခ်င္တာရၿပီမုိ႕ၿပီးေရာ၊ လူသူသိသြာေတာ့လည္းဒီနည္းအတုိင္းလက္ထပ္ ေပါင္းသင္း ဆုိၾကစတမ္းမွန္ရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ဥပေဒအရ
၊လူမႈေရးအရ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္မရတဲ့အေျခအေနကုိဥပေဒက ခြင့္လႊတ္ သင့္သလား။တိရိစၧာန္မေတာင္ သူႀကိဳက္တဲ့အဖုိကုိ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္အမႈေက်ေအးမႈက တရားရံုးဆုံးျဖတ ဲျဖစ္ျဖ စ္ဥပေဒကုိခ်ိဳးေဖါက္ တာျဖစ္တယ္။ အသက္(၁၅)ႏွစ္အရြယ္ႏုနယ္ပ်ိျမစ္တဲ့ ေက်ာင္းသူကေလးအရြယ္ကုိ ဆရာတစ္ေယာက္လုိ႕ခံယူထား တဲ့(သုိ႕မဟုတ္)ရပ္/ေက်းအဖဲြ႕၀င္လုိ႕ခံယူထားတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိကာမကုိ အတင္းရယူ တာဟာ ဥပေဒကုိပုိ၍ မထီေလးစားျပဳလုပ္ ္တာျဖစ္လုိ႕ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးျပဳျပင္ေျပာင္လဲေရးလုပ္ငန္းအေပၚ စိန္ေခၚလုိက္တာလဲျဖစ္ျဖစ္ပါတယ္။ အျဖစ္အပ်က္ကဥပေဒကုိလုံး၀နားလည္မႈမရွိတဲ့ ဥပေဒကင္းမဲ့တဲ့ ေနရာမွာျဖစ္တာမဟုတ္ပဲ ျမန္မာႏုိင္ ငံရဲ႕အထင္ကရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္၊ပန္းဘဲတန္း NLD ပညာဒါနေက်ာင္းမွာ ျဖစ္တာဆုိေတာ့ဥပေဒအရ ေမးခြန္း ထုက္စရာျဖစ္လာပါတယ္။ ဇႏၷ၀ါရီပထမအပါက္က ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊NLD ပညာဒါနေက်ာင္းမွာ ဒသမတန္းေက်ာင္းသူကုိတာ ၀န္ရွိသူက အဓမၼျပဳက်င့္မႈကုိရဲစခန္းတြင္တုိင ္းၾကားအမႈဖြင့္ခဲ့ၿပီးကာမွ ဇႏၷ၀ါရီ(၁၈)ရက္ေ န႕မွာေတာ့အမ်ိဳးသမီး ရွင္ဖက္က အမႈရုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳရန္သက္ဆုိင္ရာဌာနမ် ားသုိ႕ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္း၊အစၥလာမ္တရ ားေတာ္ႏွင့္အ ညီ လက္ထပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းစသည္ျဖင့္The ViceWeekly-Voi.9/ No-4 မွာဖက္ရပါတယ္။ ဒီလုိသာ ရာဇ၀က္မႈေတြကုိလက္မွတ္ထုိးေက် ေအးလုိ႕ရမည္ဆုိလွ်င္ဥပေဒဟာ အလကားျဖစ္သြားမွာ ေပါ့။ ဥပေဒဆုိတာ ဒီလုိကိစၥကုိမလုပ္နဲ႕၊လုပ္ရင္ဒီ လုိအျပစ္ေပးခံရမည္လုိ႕လူသားဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ႕-ျပဌာန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ခံစာခ်က္ထက္၊လူ႕အဖဲြ႕အစည္တစ္ခုလုံးရဲ႕ ဟန္ခ်က္ကုိထိန္းညိွထားဖုိ႕အတြက္ ျပဌာန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ လင္မယားခ်င္းအလုိမတူရင္ေတာင္ မယားျဖစ္သူက၊လင္ျဖစ္သူကုိ မးဒိန္းမႈနဲ႕ တရားစဲြလုိ႕ရပါတယ္။ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ၾကာမွ“ကၽြန္မေယာက်္ားကုိ စိတ္ဆုိးလုိ႕ တရားစဲြမိတာပါ။ခုၾကည္ျဖဴေနပါၿပီ ´´လုိ႕တရားရုံးကုိ လာေျပာရင္ေတာင္တရားသူႀကီးကုိ အရူးလုပ္တာနဲ႕ မတူဘူးလား။ ဥပေဒက တရားသူႀကီးကုိအပ္ႏွံထားတဲ့ ယုံၾကည္စြာႏွင္း အပ္ထားမႈကုိဘယ္ေနရာသြားထားေတာ့မွာလဲ။ အမ်ိဳးသမီးေတြရွက္လုိ႕၊လူသိမွာစုိးလုိ႕လင္ ပုိင္းအရက်ဴးလြန္ခံရတာကုိဖြင့္မေျပာရဲပဲ ပန္းေကာင္းအညြန္႕က်ိဳးခဲ့ရတာ ဘယ္ေလာက္မ်ားရွိ ေနၿပီလဲ။ ဆရာေယာင္ေယာင္၊ရပ္/ေက်းေယာင္ေယာင္နဲ႕ ဒီလုိအက်င့္ဆုိးသြမ္းတဲ့ လူမ်ိဳးေတြကုိဥပေဒကခြင့္ လႊတ္ေပးခဲ့ရင္ ျမန္မာလူ႕အဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ ဟန္ခ်က္ဟာ အက်င့္မေကာင္းတဲ့ေယာက်္ား အခ်ိဳ႕ဘက္ကုိတစ္ ဘက္သက္ေရာက္သြာပါလိမ့္မယ္။ကုိယ္ႀကိဳက္တဲ့ မိန္းကေလးရဲ့ကာမကုိရတဲ့နည္းနဲ႕ယူ၊ လူသူမသိရင္လည္းလုိခ်င္တာရၿပီမုိ႕ၿပီးေရာ၊ လူသူသိသြာေတာ့လည္းဒီနည္းအတုိင္းလက္ထပ္ ေပါင္းသင္း ဆုိၾကစတမ္းမွန္ရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ဥပေဒအရ ၊လူမႈေရးအရ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္မရတဲ့အေျခအေနကုိဥပေဒက ခြင့္လႊတ္ သင့္သလား။တိရိစၧာန္မေတာင္ သူႀကိဳက္တဲ့အဖုိကုိ တိရိစၧာန္မေတာင္ သူႀကိဳက္တဲ့အဖုိကုိ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္အမႈေက်ေအးမႈက တရားရံုးဆုံးျဖတ ္အေပၚ မူတည္မွာလား(သုိမဟုတ္) Muslim women Forfeit their right to travel alone (Sahih Bukhiri-2.20.192;193; Sahih Bukhari-3.29.85 ,4.52. 250) အရလားဆုိတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
                              ခင္သန္းစံ
(က်ေနာ္ကေတာ့ မခင္သန္းစံ အေတြးကို တကယ္ေလးစားေထာက္ခံပါတယ္ အကယ္၍သာ ခြင့္ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ မ်ိဳးမစစ္ေသာ နိုင္ငံေတာ္သစ္တစ္ရပ္ ဆီသို႕ဦးတည္ ခ်ီတက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း)
မူရင္းေဖ့ဘုတ္post က ဒီမွာပါ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s