ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ၿပိဳင္ေလာင္းၿပိဳင္ပြဲ(ေလွၿပိဳင္ပြဲ)

ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ၿပိဳင္ေလာင္းၿပိဳင္ပြဲ(ေလွၿပိဳင္ပြဲ)

ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ၿပိဳင္ေလာင္းၿပိဳင္ပြဲ(ေလွၿပိဳင္ပြဲ) က်င္းပရျခင္းမွာ ေ႐ွးရခိုင္ဘုရင္ မ်ားလက္ထက္က ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေရတပ္သားေကာင္းမ်ားေပၚထြက္လာေရးကို ရည္႐ြယ္ေလ့က်င့္ ေ႐ြးခ်ယ္ေသာ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ယင္းမွအစျပဳလ်က္ ႐ိုးရာပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္လာခ့ဲၿပီးစုေပါင္းေဆာင္႐ြ က္ရသည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အားကစားေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္လာသည္။ ၿပိဳင္ေလာင္းၿပိဳင္ပြဲကိုတန္ကူး (တန္ခူး)ႏွင့္ ကဆုန္လမ်ားတြင္ က်င္းပေလ့႐ွိသည္။ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာ ေခ်ာင္း႐ုိးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ မ႑ပ္ မ်ား ေဆာက္လုပ္ကာ ပြဲၾကည့္ပရိသတ္မ်ားက အတီးအမွဳတ္အကအခုန္မ်ားျဖင္ အားေပးေလ့႐ွိသည္။
ၿပိဳင္ေလာင္းၿပိဳင္ပြဲကိုဒီေရတက္ေသာရက္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္က်င္းပရသည္။ ရပ္႐ြာအလိုက္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ရန္ ဖိတ္ေခၚၾကရၿပီး စားေသာက္ေနထိုင္ေရးကို ႐ြာခံ႐ြာသားမ်ားက တာ၀န္ယူရသည္။ ၿပိဳင္ပြဲမစတင္မီတြင္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မည့္ၿပိဳင္ေလာင္းအသင္းမ်ားက ဟန္ေရးျပၾကရသည္။ ယင္းကို “ၿပိဳင္ေလာင္း စိုင္းသည္” ဟုေခၚသည္။ ေလွၿပိဳင္ရာတြင္ ၿပိဳင္ေလွ၏ အ႐ြယ္အစားကိုလိုက္၍၁၂-လံတန္း၊၁၀-လံတန္း၊၈-လံတန္း၊၆-လံတန္း စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္သတ္မွတ္ထားသည္။ ၿပိဳင္ေလာင္း၏ အ႐ြယ္အစားအလိုက္သာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရၿပီးအ႐ွည္ပို၍ လည္းေကာင္း၊ ေလ်ာ့၍လည္းေကာင္းယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မ႐ွိေခ်။
ၿပိဳင္ေလာင္းတြင္ေလာင္းဦးကိုမီးေက်ာင္း႐ုပ္၊ ေျမြ႐ုပ္၊ဆင္႐ုပ္၊နဂါး႐ုပ္၊ကိႏၷရာ႐ုပ္၊နယား႐ုပ္၊ ဟသၤာ ႐ုပ္၊ျခဴးပန္းစသည္တို႔ျဖင့္ ပန္းထုလုပ္ကာ ေဆးေရးမြမ္းမံထာ းတတ္ၾကသည္။ ပ့ဲပိုင္းတြင္”မာဒင္ခံု”ေခၚ တက္မခံုကိုက်ား႐ုပ္၊ငွက္႐ုပ္၊ၾကာပန္းတို႔ျဖင္ မြမ္းမံထားသည္။ ေလာင္းေလွ၀မ္းပိုင္းတြင္ ေလွေလွာ္သား မ်ားထိုင္ရန္ “ပင္းကန္”တို႔ကိ တပ္ဆင္ထားသည္။ ေလွေလွာ္သားမ်ားမွာ အ၀တ္ဆင္တူ၊ရင္စီးစလြယ္သိုင္း၊ရင္သိုင္း၊ ေခါင္းေပါင္းစြန္ေတာင္မ်ားကို ၀တ္ဆင္ၾကေလ့႐ွိသည္။ တာထြက္ပန္း၀င္ကို ဒိုင္လူႀကီး မ်ားကႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြ က္ေပးရသည္။ ပန္းခူးအ၀င္တြင္လည္း အႏိုင္အ႐ွံဳးကို ႀကိဳးတန္း ထားၿပီး “စက္ပန္းျဖတ္ဆြဲနည္း”ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ေလ့႐ွိသ ည္။ စက္ပန္းျဖတ္ဆြဲနည္းမွာ ေလာင္းဦးတြင္ ဓါးကိုစိုက္ထားၿပီးစက္တိုင္တြင္ အလံႏွစ္ခုကို ျဖတ္ေစသည္။ ဦးစြာျဖတ္ေသာ ေလာင္းေလွဘက္မွႀကိဳးျပတ္သြား၍ စက္အကူ အညီျဖင့္တစ္ဘက္အလံကိုလွဲပစ္သည္။
ႏိုင္ေသာအလံမွာ လဲျခင္းမ႐ွိေခ်။ အႏိုင္အ႐ွံဳးကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲကို သံုးရက္ခန္႔ က်င္းပေလ့႐ွိသည္။ ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္အႏိုင္ရ႐ွိေသာ ေလာင္းေလွကိုေ႐ႊေမာင္း၊ေငြေမာင္း၊ ေအာင္ဆုေအာင္လံတို႔ကိုပထမဆု၊ ဒုတိယဆု၊ တတိယဆု၊အထူးဆုစသည္ျဖင့္ခ်ီးျမွင့္သည္။ အႏုိင္ရေသာ ေလာင္းေလွက ေခ်ာင္း႐ိုးတေလ် ာက္ လက္တန္းသံခ်ပ္ထိုးကာ ေအာင္ပြဲခံသည္။ ၿပိဳင္ဘက္ေလာင္းေလွကို သေရာ္ေစာင္းေျမာ င္း၍လည္းေကာင္း၊မိမိေလွကိုအမြမ္းတင္၍ လည္းေကာင္း၊အမ်ဳိးသမီးပရိသတ္မ်ားကို ေစာင္းေျမာင္း၍လည္းေကာင္း၊အာ၀ိဇၹမ္း႐ႊင္႐ႊင္ ကဗ်ာဥာဏ္႐ွိ သေလာက္ ေလာင္းေလွထက္တြင္ကခုန္ကာ လက္ဟန္ကိုယ္ဟန္ျပဳလ်က္ သံခ်ပ္ထုိးၾကသည္ ။

မကၠလာကို ေဂါင္းမွာေဆာင္းလို႔ ကမ္းေထာင့္ထက္က အရီးေလ သမက္ေလာင္းေခ်ႏိုင္စီေၾကာင္းကို ဆုမြန္ေတာင္းဘို႔ေကာင္းပါေရ

အႏိုင္ရထားေသာ ေလာင္းေလွဦးစီးသည္ ဆုရ႐ွိေသာ ေ႐ႊေမာင္းကိုလည္တြင္ဆြဲလ်က္ ေလာင္းေလွာ္သား မ်ားကေအာင္လံမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ကာ ေခ်ာင္း႐ိုးတစ္ေလ်ာက္ အစုန္အဆန္ေလွာ္ခတ္ ဟန္ေရးျပၿပီး ပရိသတ္မ်ားကိုႏွဳတ္ဆက္ေလ့႐ွိၾကေလသည္။
အာရကန္ဂ်င္ဆင္ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္နွာ

https://i2.wp.com/lh3.ggpht.com/-LrPU2XIWG2A/UQ-addYywjI/AAAAAAAAAFo/reaQBqufHw4/s1600/Timeline%252520Photos.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s