ကိုးေသာင္းပုထိုးေတာ္ႀကီး ႏွင့္ပတ္သက္သမွ်

ကိုးေသာင္းပုထိုးေတာ္ႀကီးသည္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေတာ္တြင္တည္႐ွိပါသည္။ ၁၅၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ဘုရင္ မင္းတိကၡာ(သွ်စ္ေသာင္းဘုရားတည္သည့္ ဘုရင္မင္းဗာႀကီး၏ သားျဖစ္သူ)မွ တည္ထားခဲ့ ပါသည္။
ဤကိုးေသာင္းပုထိုးေတာ္ႀကီးမွာ ယခင္က ခ်ဳံႏြယ္မ်ား ပိတ္ဆို႕ေနသည့္ ေတာင္ကုန္းတစ္ခုဟု ထင္မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ (၉-၉-၁၉၉၆)ခုႏွစ္တြင္ ကိုးေသာင္းပုထိုးေတာ္ႀကီးတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို စတင္ခဲ့ ပါသည္။ အေနာက္ဖက္မ်က္ႏွာ၏ ေအာက္ေျခသည္ ေပ ၂၅၀ ခန္႕႐ွိ၍ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ဘက္ ေအာက္ေျခမွာ ေပ ၂၃၀ ႐ွိၿပီး အေ႐ွ႕ဘက္မ်က္ႏွာႏွင့္ အေ႐ွ႕ေတာ္ႏွင့္ အေ႐ွ႕ေျမာက္ေအာက္ေျခသည္ ၇၇ ေပ ႐ွိၾကသည္။ အေနားေအာက္ေျခ ဖိနပ္ေတာ္မွ ၅ ေပအျမင့္ကို သြပ္မိုးထားၿပီး အေပၚပိုင္းတို႕ကို ေလွကားထစ္ပံုစံမ်ဳိးပစၥယံငါးဆင့္ျပဳလုပ္ထားသည္။ ထိုအဆင့္မ်ား၏ နံရံကို ၃ ေပ ၈ လက္မအ႐ြယ္အစား႐ွိ အုပ္တို႕ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။

 

နံရံအတြင္းဖက္ ေနရာမ်ားတြင္ သြပ္မိုးေပါင္းမိုးလိုဏ္ႏွစ္ထပ္ျပဳလုပ္ထားသည္။ အနားသံုးဖက္လံုးကို ေက်ာက္တံုးမ်ားျဖင့္ အဆင့္ဆင့္တည္ေဆာက္ထားၿပီး အဆင့္မ်ားတြင္ ေစတီငယ္မ်ားတည္ထား ခဲ့သည္။ ပထမရင္ျပင္၏ အေနာက္ဖက္အလယ္တည့္တည့္တြင္ ပင္မရင္ျပင္ေတာ္သို႕ တက္ရန္ ေလွကား႐ွိသည္။ ရင္ျပင္ေတာ္၏ အလယ္တြင္ လံုးပိတ္ထူပါ႐ံုေစတီငယ္တစ္ဆူႏွင့္ ေလးၿမိဳ႕ေခတ္ ဘုရားတစ္ဆူကိုေတြ႕ရသည္။ ပင္မင္ရင္ျပင္ေလွကားမွ ၀ဲယာတစ္ဖက္ တစ္ခ်က္စီေနရာတြင္ ဒုတိယ လိုဏ္ထပ္ (အထက္လိုဏ္)သို႕၀င္ရန္ မုခ္တံခါးေပါက္မ်ား႐ွိပါသည္။ ကိုးေသာင္းပုထိုးေတာင္၏ ဂူေပါင္းမိုးႏွင့္ အျမင့္ပိုင္းနံရံမ်ားၿပိဳယြင္းလာမွဳတို႕ေၾကာင့္ လိုဏ္ပတ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး႐ွိ လမ္းတို႕မွာ ပိတ္ဆို႕ေနေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။

ပုထိုးေတာ္ႀကီးတည္ေဆာက္မွဳတြင္ ဘုရင္ႀကီးသည္ မိမိပိုင္ဆုိင္သည့္ ေငြေၾကးသီးသန္႕ျဖင့္ ကုသိုလ္ျပဳ တည္ထားခဲ့ၿပီး ထုထည္ႀကီးမ်ားခိုင္ခန္႕မွဳမ်ားႏွင့္ ျပည္စံုသျဖင့္ အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံ “ေဗာရာဗုဒၶ”ႏွင့္ အသြင္တူ၍ “ရခိုင္ေဗာေရာဗုဒၶ”ဟု သုေတသီမ်ားက သတ္မွတ္ေခၚဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ကိုးေသာင္း ပုထိုးေတာ္ႀကီးထဲတြင္ နံရံကပ္ပုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားႏွင့္ ဆင္းတုေတာ္မ်ား ကိုးေသာင္းပူေဇာ္ ထား႐ွိပါသည္။

ကိုးကာခ်က္

သမိုင္းထဲမွ ေျမာက္ဦးေစတီပုထိုးမ်ားႏွင့္ ဧည့္လမ္းညႊန္Image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s