ေျမပံုျမိဳ႕တြင္ဆရာေတာ္ဦးစိႏၱာပရ၀ုဏ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး

Add caption

ေျမပံုျမိဳ႕တြင္ဆရာေတာ္ဦးစိႏၱာပရ၀ုဏ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ျပည္ပေရာက္ေျမပံုျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားမ်ားႏွင္ျမိဳ႕ခံလူထု လူထု တို႕ပူးေပါင္းကာ အားတက္သေရာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္…. 

Add caption

Add caption

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s