ေျမပုံေဆးရုံတြင္ သံဃာေဆာင္ကုိ ဂုိေဒါင္လုပ္ထားသျဖင့္ ေဆးရံုတတ္သံဃာမ်ား အခက္အခဲရွိေန

ေျမပုံေဆးရုံတြင္ သံဃာေဆာင္ကုိ ဂုိေဒါင္လုပ္ထားသျဖင့္
ေဆးရံုတတ္သံဃာမ်ား အခက္အခဲရွိေန
—————————————- ေျမပုံ၊ ဇြန္(၂၈)ရက္
ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေျမပုံၿမိဳ႕၊ ျပည္သူကေဆးရံုတြင္ ရဟန္းသံဌာေတာ္မ်ား ေဆး၀ါးကုသသီတင္းသုံးႏုိင္ရန္
ရည္ရြယ္၍ (၁၉၉၉)ခွႏွစ္ကပင္ ၿမိဳနယ္အာဏာပုိင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ မ်ားဦးေဆာင္ကာ သံဃာေဆးကုသေဆာင္ကုိ ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ၾကသည္။
ယခုအခါ အဆုိပါသံဃာေဆာင္ကုိ ၿမိဳ႕နယ္ဆရာ၀န္ႀကီးမွ ပစၥည္းမ်ားသိမ္းဆည္းရာ ဂုိေဒါင္အျဖစ္ေျပာင္လဲထားပါသျဖင့္ ေဆးကုသမႈခံယူရန္ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားမွာ
ေယာက္်ားလူနာေဆာင္တြင္ လူပုဂိၢမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာစြာ သီတင္းသုံးေနၾကရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။


                                   Myebon Youths ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္နွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s