လြမ္းေမာခဲ႕ရေသာ တကၠသိုလ္ေႏြညမ်ား

..စာေရးသူ       =   ျမသန္းတင့္

..စာအုပ္အမည္ =   လြမ္းေမာခဲ႕ရေသာ တကၠသိုလ္ေႏြညမ်ား

..  လိုအပ္ပါက 
   …ဒီမွာယူပါ..,

(တဆင့္ခံမ်ွေဝျခင္းသာျဖစ္ပါသည္  
မူရင္းလင့္ စာအုပ္ထဲတြင္ေတြႏိုင္ပါသည)္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s