ေျမပံု မွ GSM SIMCARD သတင္းမ်ား

   ေျမပံု ျမိဳ႕တြင္ ၁၅၀၀ က်ပ္တန္ GSM ဖုန္းမ်ား မဲေဖာက္ၾကရာတြင္ ရပ္ကြက္အလိုက္ ကုန္က်မူ အနည္းငယ္ကြာျခားေၾကာင္း သိရပါသည္

  1.  ယေန႕ နံနက္ ရြာသစ္ေက ရပ္ကြက္မွာ ဖုန္းမဲေပါက္ ၍ထုတ္လာ ေသာ ေခါဇာေတာင္မွ ကိုအငယ္ေလး  ဇနီး အားေမးၾကည့္ရာ တြင္  ဆင္းကတ္ အတြက္ ၁၅၀၀ ၊ မုန္႕ ဟင္းခါးလက္မွတ္ နွစ္ေစာင္အတြက္ ၁၀၀၀ က်ပ္ ႏွင့္  အေထြေထြ ၁၅၀၀ စုစုေပါင္းေလးေထာင္က်ပ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူးထံ ေပးသြင္းရေၾကာင္း
  2. အလယ္ပိုင္းရပ္ကြက္ မွ မဲေပါက္လာေသာဆရာမေဒၚစုစုခိုင္အား ေမးၾကည့္ရာတြင္      ဆင္းကတ္အတြက္ ၁၅၀၀ ၊ မုန္းဟင္းခါးလက္မွတ္ အတြက္ ၁၀၀၀ ႏွင့္ အေထြ ေထြ ၁၅၀၀ ေပးသြင္းရေၾကာင္း
  3. ကံသာထြက္၀ရပ္ကြက္မွ  ဦး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ (ေက်ာင္းဆရာ) ၏ညီမ မဲေပါက္ သျဖင့္ ေမးၾကည့္ရာတြင္   ဆင္းကတ္ ၁၅၀၀ မုန္႕ဟင္းခါးလက္မွတ္ ၁၅၀၀ စုစုေပါင္း ၃၀၀၀ ေပးသြင္းရေၾကာင္းႏွင့္ 
  4. ေစ်းပိုင္းရပ္ကြက္မွာ ဦးေအာင္သာဇံ မဲေပါက္ သျဖင့္ေမးၾကည့္ရာ  ဆင္းကတ္ အတြက္ ၁၅၀၀ မုန္႕ဟင္းခါးလက္မွတ္အတြက္  ၁၀၀၀ ႏွင့္ အေထြေထြ ၁၀၀၀ က်ပ္ ေပးရေၾကာင္းသိရပါသည္ …          
  • (မုန္းဟင္းခါး လက္မွတ္မွာ မိခင္ႏွင့္ခေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းရန္ပံုေငြ အတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္ )

 Aungmingalar Inder ေဖ့ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s