ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးမွ တရားစီရင္ေရးအာဏာကုိ ေငြေၾကးႏွင့္ဖလွယ္

ရခုိင္ျပည္နယ္ ၊ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးမွ တရားစီရင္ေရးအာဏာကုိ ေငြေၾကးႏွင့္ဖလွယ္ေနေသာ ဒုတိယတရားသူႀကီး ဦးျပည့္ၿဖိဳးေဆြ၏ မတရားစီရင္ခ်က္။

ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္၊ပဲေကာက္ေက်ာက္တန္းေက်းရြာတြင္ ၊အသုဘပုိ႕ေဆာင္ရန္လမ္းအား
၄င္းေက်းရြာေနွဦးငေတာင္မွက်ဴးေက်ာ္ပိတ္ဆုိ႕ကာၿခံစည္းရုိးတုိင္းမ်ားစုိက္ထားျခင္းကုိေက်းရြာ
ရာအိမ္မႈးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ထြန္းျဖဴႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ဖယ္ရွားျခင္းအေပၚ က်ဴးေက်ာ္လမ္းပိတ္
ထားသူ ဦးငေတာင္ မွ တရားလုိျပဳလုပ္လွ်က္ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးတြင္ ပုိင္နက္က်ဴးလြန္မႈျဖင့္
တရားစဲြဆုိခဲ့ရာ ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးမွ အမႈအမွတ္( ၂၃၇/၂၀၁၃)ျဖင့္လက္ခံကာ ဒုတိယတရားသူႀကီး
ဦးျပည့္ၿဖိဳးေဆြမွ စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယတရားသူႀကီးဦးျပည့္ၿဖိဳးေဆြသည္ တရားၿပိဳင္ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ထြန္းျဖဴ ဘက္မွ
သက္ေသမ်ားကုိ အျပည္ ့အစုံ အစစ္ေဆး ျခင္းမျပဳသည့္ အျပင္ စစ္ေဆးခံသက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆုိခ်က္တြင္လည္း အမ်ားျပည္သူ အသုဘပုိ႕ေဆာင္ရန္သက္မွတ္ထားေသာ
လမ္းအား
က်ဴးေက်ာ္ကာ ၿခံစည္းရုိးတုိင္စုိက္ထူထားျခင္းကုိ ရာအိမ္မွဴးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ထြန္းျဖဴ ႏွင့္ ရပ္မိ
ရပ္ဖမ်ားမွ အသုဘပုိ႕ေဆာင္ရန္အတြက္ လမ္းရွင္းျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းထြက္ဆုိေပးခဲ့ၾကေသာ္
လည္း တရားလုိထံမွ လာဘ္ေငြမ်ားယူကာ ပဲေကာက္ ေက်ာက္တန္းေက်းရြာ ရာအိမ္မွဴး
ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ထြန္းျဖဴအား (၁၁-၁၂-၂၀၁၃) ေန႕တြင္ ေထာင္ဒါဏ္(၃)လခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။
တရားလုိျဖစ္သူ ဦးငေတာင္သည္ ၄င္း အား အကူအညီေပးၾကသည့္ ေျမပုံၿမိဳ႕ ရြာသစ္
ေကရပ္ေနွ ဦလုက္းမား(ယုံၾကည္သူမ်ား အသင္း)၊ ဦးေအာင္ေရႊသာ၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ ဂမ္းမကန္း
ေထာင္ရြာမွ ဦးေမာင္ေက်ာ္၊ပဲေကာက္ေက်ာက္တန္းရြာမွ ဦးသာထြန္းေအး၊ဦးျဖဴေအာင္၊ဦးသာထြန္းဦး၊
ဦးသန္း၀င္၊ ဦးတတ္ေနၿဖိဳး၊ ဆရာလမ္းတုိ႕၏အားေပး ေျမွာက္ပင့္မႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္တားရုံးမွ စာေရး
ဦးေမာင္တင္မုိး၊ ဥပေဒရုံးမွစာေရး ဦးထြန္းတင္ တုိ႕မွတဆင့္ဒုတိယတရားသူႀကီး ဦးျပည့္ၿဖိဳးေဆြအား က်ပ္ေငြ(၄၀၀၀၀၀ိ)ခန္႕ လာဘ္ထုိး ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ဒုတိယတရားသူႀကီး
ဦးျပည့္ၿဖိဳးေဆြမွလည္း
တရားလုိျဖစ္သူထံမွ လာဘ္ေငြရရွိ၍သာ ပုိင္နက္က်ဴးလြန္မႈ မေျမာက္ပါပဲလွ်က္ ျပစ္ဒါဏ္ခ်
မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
ဤသုိ႕ ရပ္ရြာ၏ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္းကုိေဆာင္ရြက္ ေနေသာရာအိမ္းမွဴးအား
ျပစ္မႈမထင္ရွားပဲေထာင္ဒါဏ္(၃)လ ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပက္သက္၍ (၁၃-၁၂-၂၀၁၃) ေန႕တြင္ျပဳ
လုပ္ေသာ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားအစည္းအေ၀းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ဦးျပည့္ၿဖိဳးေဆြ၏
လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ျပစ္တင္ သတိေပးေျပာဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ဲ့ေၾကာင္း၊ ဦးျပည္ၿဖိဳးေဆြ သည္
တရားသူႀကီး၏ က်င့္၀က္သိကၡာႏွင့္ကုိက္ညီမႈ မရွိေသာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္ အမ်ားအျပား
ရွိ၍ ဌာနဆုိင္ရာအရာရွိမ်ားထဲတြင္ နာမည္ပ်က္စာရင္းေပါက္ေနသူတစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း  သိရွိရပါသည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s