ေျမပံုုျမိဳ႕နယ္ ၊ ေပါက္တူးေတာင္ရြာပညာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း ျဖစ္ေျမာက္ရန္ ၾကိဳးပမ္း

ေပါက္တူးေတာင္ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းျဖစ္ေျမာက္ရန္ ေဆြးေႏြးၾကျခင္း
      
        ေျမပံုျမိဳ႕နယ္ ေပါက္တူးေတာင္ ရြာ မွ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ျပည္မ မွ ရြာသူရြာသား 

မ်ားစုေပါင္း၍ ပညာေရး အေထာက္အကူျပဳေဖာင္ေဒးရွင္း တစ္ခုျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ အားသြန္ခြန္စိုက္ၾကိဳးပမ္း    ေနၾကပါသည္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

  • ရြာမွ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ပညာေရး သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ရန္
  • အရည္အခ်င္းအလိုက္ဆုခ်ီးျမင့္ေပးႏိုင္ရန္
  • ေက်ာင္းေဆာင္ၾကီး တစ္ခုလံုး၏ ယိုယြင္းပ်က္စီး ေနသည့္ လိုအပ္ေနေသာေနရာမ်ားကို ေဖာင္ေဒးရွင္း ၏ရန္ပံုေငြ အေပၚမူတည္ပီး လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္
       ေဖာင္ေဒးရွင္း ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ျပည္ပေရာက္ ေပါက္တူးေတာင္ရြာသူ ရြားသားမ်ားႏ်ွင့္ ျပည္မ မွ ရြာသူရြာသားမ်ား မတည္ေငြအခ်ိဳ႕ ထည့္၀င္ေနၾကျပီ ျဖစ္ပါသည္။
       ေဖာင္ေဒးရွင္းအား စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားႏ်ွင့္ မတည္ေငြ ထည့္၀င္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္
  • ကိုထြန္းထြန္း၀င္း      ( Ph – 804 248 0458 )  အေမရိက
  • ေမာင္ျမင့္စိန္           ( Ph – 716 597 2105 )  အေမရိက
  • ကိုမ်ိဳးခ်စ္                 ( Ph – 9450050220   )  ျမန္မာ
        တို႕အား ဆက္သြယ္ေမးျမန္း စံုစမ္းကာ မတည္ေငြ ထည့္၀င္ႏိုင္ပါသည္ ။ 
ေျမပံုျမိဳ႕နယ္မွ ရြာအမ်ားအျပားတြင္ လည္း ယခုကဲသို႕ ရြာသူရြာသားမ်ား ညီညြတ္မူျဖင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ပညာေရး အေထာက္အကူျပဳ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါေစ…ရြာသူရြာသားမ်ား စည္းလံုးႏိုင္ၾကပါေစ
ဟု ဆႏၱျပဳမိပါသည္ ။

ဒါတ္ပံု Khaing Mun

        

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s